Fragmenty kolumn oklejone kawałkami płótna. Ubytki uzupełnione kitem kredowym

Obiekt w stanie wyjściowym przed nakładaniem gruntu kredowo-klejowego.