Polerowanie gładzikiem – fragment gzymsu ikonostasu